คณะแพทยศาสตร์ มนร. คว้า ‘เจ้าสนามพิกุลเกม’ ในการแข่งขันกีฬาพิกุลเกม 2023


เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 – คณะแพทยศาสตร์ มนร. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพิกุลเกม 2023 จัดโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

การแข่งขันกีฬากีฬาพิกุลเกม เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาในสถาบัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพทางกาย มีจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เสริมทักษะด้านกีฬา ทุกคณะและสถาบัน ในมหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตร์ มนร. ได้รับรางวัล เจ้าพิกุลเกม 2023 มาครองและคว้่า  8 เหรียญทอง , 5 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง


Other news