คณะแพทยศาสตร์ มนร. เข้าร่วม Science Week PNU สัปดาห์วิทยาศาสตร์


18 สิงหาคม 2566 – คณะแพทยศาสตร์ มนร. เข้าร่วมจัดบูธนำเสนอร่วมกับคณะต่าง ๆ ในงาน Science Week PNU สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีการให้ความรู้เรื่อง Basic Life Support และแสดงหุ่นฝึกทักษะจำลองทางคลินิกต่าง ๆ ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมงานได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เป็นจำนวนมาก 


Other news