โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน


26 สิงหาคม 2566 – คณะแพทยศาสตร์ มนร. ได้จัดโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยวิทยากร นายเลอสิทธิ์ รอดชู ผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน จากเทศบาลเมืองนราธิวาส มาเป็นวิทยากรทั้งภาคบรรยายและภาคปฎิบัติ โดยมีบุคลากร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย


Other news