คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับนักเรียน โรงเรียน มนร. วิทยานุสรณ์เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ


11 กันยายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ มนร. ต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 23 คน จากโรงเรียน มนร. วิทยานุสรณ์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในด้านวิจัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในอนาคต


Other news