มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 8 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท


9 พฤศจิกายน 2566 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ ร่วมต้อนรับ แสดงความขอบคุณ และรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และคุณอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ กรรมการมูลนิธิ เป็นตัวแทนในการมอบทุน
คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณทางมูลนิธิที่เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ในภูมิภาคที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้เริ่มให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2566 ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 8 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท
ณ ห้องประชุมพลอากาศเอกนายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

#MedPNU #SDGs
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
#มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา


Other news