นักศึกษาคณะแพทย์ มนร. ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา


3 พฤศจิกายน 2566 – นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจุลชีววิทยา สุขาภิบาล โดยมี นพ.อดุลย์ เร็งมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


Other news