ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งเภสัชกร


📢 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุน ตำแหน่ง ✔️เภสัชกร 2 ตำแหน่ง
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566


Other news