การรับนักศึกษา (TCAS67)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q : สมัครเรียนอย่างไร?
A : น้อง ๆ สามารถสมัครได้ทาง https://admission.pnu.ac.th/
หากมีข้อสงสัยในการสมัคร สามารถสอบถามได้ที่ 073-709-030 ต่อ 4448 หรือ 098-0148125

Q : คณะแพทยศาสตร์ มนร. เปิดรับสมัครกี่รอบในแต่ละปี?
A : คณะเปิดรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละปีการศึกษาว่ามีนักศึกษาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในแต่ละรอบที่เปิดครบตามจำนวนหรือไม่? อาจจะจะมีการเพิ่มรอบการสมัคร หากนักศึกษาไม่ครบตามจำนวน

Q : คณะแพทยศาสตร์ มนร. รับเด็กซิ่วไหม?
A : คณะไม่รับเด็กซิ่วครับ 

Q : คณะแพทยศาสตร์ มนร. รับเฉพาะเด็กที่อยู่สามจังหวัด?
A : คณะเปิดรับนักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติหลักคือ พ่อหรือแม่ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สามจังหวัด (นราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา) ไม่น้อยกว่า 5 ปี และพิจารณาจากเกณฑ์อื่น ๆ ในแต่ละรอบ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศ)

Q : การจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก เป็นอย่างไร?
A : คณะจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปรีคลินิก (ปีที่ 1-3) ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
และระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6) ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โดยจะมีการแบ่งนักศึกษาตอนชั้นปีที่ 3 เทอม 2 เพื่อกระจายไปยังศูนย์แพทย์ต่าง ๆ

Q : นักศึกษาจะต้องอยู่หอพักนักศึกษาหรือไม่?
A : คณะมีหอพักนักศึกษา รองรับนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย