ทุนการศึกษา

Scholarships

ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช

ทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ต่อเนื่องประจำปี 2566 จำนวน 5 ทุนต่อปี จนสำเร็จการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ประกอบวิชาชีพแพทย์และรับใช้สังคมในภูมิลำเนาต่อไป

ทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

ทางมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มีความประสงค์ที่จะมอบทุนให้แก่นักศึกษา ทุนละ 60,000 บาทต่อปี จนสำเร็จการศึกษา

ทุนการศึกษาโครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น” มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา โครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น” ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทุนละ 60,000 บาทต่อปี จนสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องไม่กู้ กยศ. หรือรับทุนอื่น ๆ

ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

ทุนการศึกษา “ทุนดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน”

ทุนมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อได้ที่
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ หรือ ติดต่อ คุณอรรถชาต์ โทร.062-3293514
( ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )